Rypin – Betania

Wspólnota Betania.przy par. św. St. Kostki w Rypinie. 

Termin spotkań – We wtorki o 19.00

Miejsce spotkań – Kościół albo salka parafialna 

Opiekun wspólnoty – ks.  Łukasz Kamiński 

Lider świecki –  Małgorzata Urbanowska (od XII 2017 r.) 

Kontakt do lidera –  mail: urbanskamalgorzata448@gmail.com