Pułtusk – Radość Ewangelii

Wspólnota (Radość) Gaudium przy par. Bożego Miłosierdzia w Pułtusku Popławach 

Grupa spotyka się w piątki o godz. 19.00  w kościele na Popławach (lub w podziemiach kościoła, wejście z boku). Spotkania są otwarte. Każdy kto chce wspólnie się modlić może w nich uczestniczyć. W czasie wakacji spotkania są odwołane.

Od września 2016 r. opiekunem wspólnoty został nowy wikariusz ks. Piotr Paradowski. 

Lider świeckim jest  –  Włodek Bełcikowski. Kontakt do lidera wspólnoty – wlodekbelcikowski@op.pl

Strona wspólnoty http://odnowapultusk.pl/

Początki wspólnoty

W pierwszy piątek października 2013 r. o godz. 19.00 rozpoczęły się w parafii na Popławach Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Zostały poprzedzone tematycznym kazaniem oraz świadectwami osób ze wspólnoty z Płońska, które rekolekcje Odnowy już przeżyły. Na REO zostali zaproszeni wszyscy, którzy pragnęli pogłębić swoją relację z Bogiem oraz bardziej Go odkryć w swoim życiu. Takiej formy rekolekcji w Pułtusku jeszcze nie było. Inspiracją dla tego pomysłu były rekolekcje „Jezus na stadionie” w lipcu 2013 r. poprowadzone przez o. Johna Bashobora z Ugandy. Uczestniczyło w nich około 60 tyś. ludzi, w tym również z naszej parafii i okolic. Pokazały one ogromne zapotrzebowanie na duchowe doświadczenie Boga w naszym zabieganym i zlaicyzowanym świecie.

Rekolekcje REO poprowadzili ks. Grzegorz Walczak z par. św. Józefa w Ciechanowie oraz ks. Adam Brzeziński z tutejszej parafii. Spotkania odbywały się przez 8 tygodni w każdy piątek od 04 października do 22 listopada 2013 r. W ramach piątkowych spotkań rekolekcyjnych były katechezy, świadectwa, wspólny śpiew, modlitwa oraz spotkania w małych grupach. Dodatkowo uczestnicy na każdy dzień tygodnia otrzymywali krótkie fragmenty Pisma św. do osobistego rozważenia.

W REO uczestniczyło około 50 osób, w większości z naszej parafii. Owocem tych spotkań było powstanie wspólnoty modlitewnej Odnowy w Duchu świętym. Ponieważ grupa widzi potrzebę ewangelizacji oraz odkrywa swój charyzmat do dzielenia się swoją wiarą i doświadczeniem miłości Boga, dlatego przyjęła nazwę „Gaudium” od adhortacji papieża Franciszka. Grupa spotyka się w piątki o godz. 19.00  w kościele na Popławach. Grupa liczy około 25 osób.

Pierwszym opiekunem grupy od 2013 r. do sierpnia 2016 r. był ks. Adam Brzeziński.