Płock – Ignis

Wspólnota Ignis przy par. św. Jana Chrzciciela w Płocku. 

(włączona od 2021 r do wspólnoty Chrystusa Sługi)

Termin spotkań – 

Miejsce spotkań – w kościele lub na plebani 

Opiekun wspólnoty – ks. Krzysztof Cymerman 

Lider świecki –  Krzysztof Fabianowicz (od X 2017 r.) 

Kontakt do lidera wspólnoty – krzysiektadeusz@gmail.com 

Grupa Modlitewno-Ewangelizacyjna IGNIS powstała w grudniu 2008 roku, po rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym, które miały miejsce w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. Grupę utworzyło 8 osób. Obecnie na spotkania przychodzi około 10 osób. Należą do niej ludzie młodzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób studiujących i pracujących.
Założycielem i pierwszym odpowiedzialnym za wspólnotę był ks.Rafał Gutkowski.
Kolejnym kapłanem od 2012 do 2014 był ks. Krzysztof Świerczyński.
Od września 2014 roku do czerwca 2016 roku kapłanem prowadzącym wspólnotę był ks. dr. Michał Zadworny, który był również wspomagany pracą lidera oraz animatorów. Od września 2016 roku opiekunem grupy został ks. dr. Paweł Niewinowski.
Liderami grupy byli :
– Mariusz Kowalewski
– Adam Modliborski
– Małgorzata Karpiuk
Od września 2015 roku Liderem grupy jest:
– Robert Przybyliński
Jako grupa spotykamy się raz w tygodniu na modlitwie, troszczymy się o naszą relację z Jezusem, dążymy do tego, aby był naszym Przyjacielem i Panem naszych serc a Duch Święty jest tym, który nas prowadzi. Podczas modlitwy rozważamy Słowo Boże i dzielimy się nim w grupach, uwielbiamy Boga poprzez śpiew i modlitwę, często adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie. Staramy się dawać świadectwo naszej wiary i aktywnie uczestniczyć w życiu całego Kościoła i parafii m.in. poprzez oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy Świętej , współprowadzenie Drogi Krzyżowej czy różańca oraz innych form czynnego angażowania się w życie parafii.

Kontakt do wspólnoty na stronie –

http://odnowajan.wixsite.com/grupaignis