Mała Wieś – Źródło Życia

Termin spotkań – co druga sobota miesiąca o 19.00.  

Miejsce spotkań –  co 2 tygodnie w mieszkaniu prywatnym 

Opiekun wspólnoty – Ksiądz Proboszcz 

Lider świecki – Sławomir Bugaj 

Kontakt do lidera wspólnoty – sbugaj64@gmail.com

Z historii wspólnoty – Wspólnotę założył Ks. Grzegorz Nowomiejski, który był naszym opiekunem i animatorem. Chociaż formalnie nie należeliśmy ani do Odnowy w Duchu Św., ani do SNE, to uczestniczyliśmy w Mszach Św, ogólnopolskich spotkaniach Odnowy w Częstochowie, również kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Łukasz w Płocku. Po odejściu ks. Grzegorza w 2013 r, nowym opiekunem został ks. Proboszcz Edward Kuzak. Przez pewien czas grupa zaprzestała spotkań.

Na początku kwietnia 2018 r. wznowiliśmy spotkania w liczbie 5 osób w domu naszej siostry Aliny. Nowym liderem został Sławek Bugaj. Wyraziliśmy chęć przystąpienia do Odnowy w Duchu Św., co było marzeniem większości z nas. Zwróciliśmy się o akceptację do ks. proboszcza E. Kuzaka. Otrzymaliśmy zgodę na spotkania w domach członków wspólnoty i uczestniczenia w Odnowie w Duchu Św.

Członkowie nasze wspólnoty uczestniczyli w kursach SNE: kurs Nowe Życie, Emaus, Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, REO.  Mottem wspólnoty są słowa: „Bóg jest źródłem z którego czerpiemy”.