Mława – Nazaret

Wspólnota Nazaret przy par. św. Stanisława bpa w Mławie.

Termin i Miejsce spotkań – 

 • W pierwsze czwartki miesiąca – Msza św. o godz. 18.00 z adoracją Najświętszego Sakramentu
 • W pozostałe czwartki – o godz. 18.30 spotkanie modlitewne i grupy dzielenia w      sali parafialnej.

Opiekun wspólnoty – ks. Sławek Ambroziak 

Lider świecki – Marzena Kowalska 

Kontakt do lidera – ania.z.83@gmail.com

Wspólnota liczy około 50 osób.

H I S T O R I A

Jesienią 1994 r. odbyły się w naszej parafii pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, których owocem jest nasza Wspólnota.

Słowo, otrzymane wówczas na modlitwie o wylanie darów Ducha Świętego:  Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13-16).  To Słowo jest naszym drogowskazem.

Nazaret to rodzinne miasto Świętej Rodziny. Wszystko, co wiemy o Nazarecie, mówi o naszym powołaniu. Tak jak Maryja doświadczamy zstępowania Ducha Świętego, który wypełnia nas na miarę naszego oczyszczenia. U boku Maryi i Józefa odkrywamy dziecięctwo Boże. Jak Jezus przez 30 lat życia w Nazarecie, dojrzewamy, wzrastamy i odkrywamy swoje powołanie jako Wspólnota,  jak również swoje osobiste powołania.

„Nazaret” to miejsce rodzinne, w którym gromadzą się ludzie różnych pokoleń, aby wzajemnie się ubogacać, budować jedność w duchu miłości braterskiej i wspólnie kroczyć ku Bogu.

Co dwa lata we Wspólnocie odbywają się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, poprzez które Pan Bóg przyprowadził do nas wielu ludzi. Jedni byli z nami dłuższy, inni krótszy czas, a jeszcze inni pozostali i są do dziś. Każdy otrzymał dar żywej wiary, doświadczył tego, że Jezus żyje i działa przez Ducha Świętego. Ci, którzy zagubili się w życiu, otrzymali światło i moc, by zacząć żyć inaczej. We Wspólnocie jest też grupa osób, które są w niej od momentu powstania. Niektórych spośród nas Pan Bóg powołał do życia poświęconego Mu w kapłaństwie. To w „Nazarecie” zrodziło się i dojrzewało powołanie dwóch kapłanów. Mieliśmy szczęście być tego świadkami. Czujemy się odpowiedzialni nawzajem za siebie. Służymy sobie pomocą i modlitwą.

Lubimy świętować i bawić się razem z różnych okazji                                                       (na zdjęciach spotkanie z okazji 20-lecia powstania Wspólnoty).

W ciągu ponad dwudziestu lat istnienia Wspólnoty, jej opiekunami byli: ks. Jacek Dudkiewicz, ks. Romuald Andruszkiewicz, ks. Marek Dutkiewicz, ks. Dariusz Piskorski, ks. Zbigniew Rembała, ks. Sławomir Obrębski, ks. Stanisław Gurzkowski, ks. Robert Oprawa, ks. Wiesław Szymański.

Naszym charyzmatem jest modlitwa, ewangelizacja i dzieła miłosierdzia.

Modlitwa  –  wiele osób poza modlitwą osobistą i wspólnotową, modli się wstawienniczo za innych. Są to diakonie: modlitwy wstawienniczej, pogotowia modlitewnego i adoracyjna.

Ewangelizacja  –  diakonia ewangelizacyjna, która powstała w 2007 r. prowadziła lub współprowadziła wiele rekolekcji ewangelizacyjnych w diecezji. Diakonia prowadziła również kursy „Filip” dla kandydatów do bierzmowania, wieczory formacji duchowej dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” oraz rekolekcje dla naszej Wspólnoty.

Dzieła miłosierdzia  –  wiele osób jest zaangażowanych w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w Katolickim Stowarzyszeniu „Serce za serce”. Stowarzyszenie jest „dzieckiem” Wspólnoty. Powstało w 2002 r. z inicjatywy jej członków i ukształtowało się z diakonii miłosierdzia.

Wspólnota angażuje się  w życie parafii, m.in.

 •         posługa liturgiczna i muzyczna na niedzielnych
 •        mszach świętych, czuwania modlitewne związane z
 •         danym okresem liturgicznym (w Wielki Czwartek,
 •          przed Zesłaniem Ducha Świętego, dekoracja ołtarza na Boże Ciało.

Diakonie posługujące we Wspólnocie:

 • rozeznająca,
 • ewangelizacyjna,
 • modlitwy wstawienniczej,
 • adoracyjna,
 • pogotowie modlitewne,
 • zespół muzyczny.

Rekolekcje prowadzane przez Wspólnotę:

 •  co 2 lata Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w naszej parafii oraz pomoc w prowadzeniu tych rekolekcji w innych wspólnotach,
 •  rekolekcje dla członków naszej wspólnoty w różnych domach rekolekcyjnych:        Dąbrowa, Ratowo,
 •  kursy FILIP dla bierzmowanych,
 •  wieczory formacji duchowej dla osób z niepełnosprawnością i wolontariuszy         Katolickiego Stowarzyszenia „Serce za serce” w Mławie.

8/   Uczynki miłosierdzia podejmowane przez Wspólnotę:

 •  zaangażowanie w działalność Katolickiego Stowarzyszenia „Serce za serce”,        które zostało założone przez członków Wspólnoty w 2002 r.
 •  od kilku lat adopcją na odległość objęte jest dziecko z Afryki,
 •  udział w 2015 r. w „Szlachetnej Paczce” – zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla       osoby z niepełnosprawnością. Środki finansowane na te cele pochodzą z funduszu socjalnego tworzonego z darowizn członków Wspólnoty.

Od 2 marca 2017 r. prowadzone są Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w naszej parafii. Uczestnikami REO są osoby, które przeżywają je po raz pierwszy oraz członkowie Wspólnoty. Pragną oni w ten sposób włączyć się w Złoty Jubileusz Odnowy w Duchu Świętym i powrócić do „pierwotnej miłości i gorliwości”.