Płock – Serca Jezusowego

Wspólnota Serca Jezusowego przy par. św. Bartłomieja w Płocku. 

Termin spotkań – w każdą środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 

Miejsce spotkań – spotykamy się w salce duszpasterskiej.

Opiekun wspólnoty – ks. Dariusz Witkowski

Lider świecki – Mirka Majchrzak 

Kontakt do lidera – mirkamajchrzak117@gmail.com

Historia powstania

W naszej parafii św. Bartłomieja w Płocku Wspólnota powstała 6.12.1996 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Jerzy Zdunkiewicz, a świeckim liderem Anna Czajkowska. Zawiązanie naszej Wspólnoty poprzedziły Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym REO trwające od 4.10 – 30.11. 1996 roku – prowadzone przez ks. Sławomira Wądołka, ks. Grzegorza Przybyłka, ks. Leszka Piórkowskiego i zespół rozeznający ze „Wspólnoty Jezusa Miłosiernego” na Górkach w Płocku. Był to czas głębokich przeżyć duchowych.

Nasza wspólnota przyjęła nazwę „Serca Jezusowego”, które nam patronuje już ponad 15 lat. Kolejnymi opiekunami Wspólnoty byli: ks. Roman Bagiński, ks. Andrzej Majewski, ks. Marek Kardasz, ks. Mariusz Stasiak, ks. Paweł Strusiński, ks. Andrzej Kopczyński, ks. Krzysztof Ruciński, ks. Michał Fordubiński.

Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Paweł Rokicki. Świeckim liderem jest Pani Anna Żabka. Wspólnota liczy ok. 12 osób. Trwamy na modlitwie, mimo różnych doświadczeń i trudów. Wszystkie osoby są po REO; kilka osób przeżyło tygodniowe rekolekcje zamknięte organizowane w Magdalence koło Warszawy i w Sikorzu. Przyjęliśmy we wspólnocie życia „Credo”( pięć osób), by głębiej żyć w kościele w posłuszeństwie.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca adorujemy Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie – a msza jest sprawowana w intencji członków Odnowy. Służymy we Mszy Świętej pełną oprawą liturgiczną – co tydzień. W każdą środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotykamy się w grupce Odnowy na modlitwie uwielbienia w salce duszpasterskiej. Czytamy Słowo Boże i ksiądz wygłasza nam katechezę. W ubiegłym roku na rekolekcjach weekendowych ksiądz Prowadzący wprowadził nas w modlitwę Liturgii Godzin dla świeckich i od tego czasu w naszej grupie Odnowy modlimy się Liturgią Godzin – odprawiając Nieszpory i Kompletę.

Nasze spotkania przeplatamy śpiewem pieśni i kończymy dziesiątkiem różańca świętego oraz Apelem Jasnogórskim.