Gostynin – Św. Pawła

 Wspólnota św. Pawła przy par. św. Marcina w Gostyninie.

Termin spotkań – w środę po Mszy św. o godz. 18:00.
Miejsce spotkań – kaplica „Całunu Turyńskiego” w dolnym Kościele 

Opiekun wspólnoty – ks. Paweł Dobies

Lider świecki – Zofia Jabłońska 

Kontakt do lidera wspólnoty – jablonskazofia2@gmail.com

http://parafiaswmarcina.pl/old/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=100 – strona parafialna

Historia powstania wspólnoty napisana przez Panią Janinę .Przygocką (marzec 2013 r.)

Odnowa w Duchu Świętym przy parafii św. Marcina w Gostyninie powstała w październiku 1993 roku z inicjatywy ówczesnego ks. wikariusza Janusza Rumińskiego – dziś proboszcza parafii w Sulerzyżu i kapłana egzorcysty. Grupa dopiero się tworzyła, początki były trudne, bo tak naprawdę nikt z nas nie był przygotowany do pełnego współdziałania z Duchem Świętym. Byliśmy trzecią lub czwartą grupą w diecezji.

10 października 1993 roku, w grupie 80 osób, przeżyliśmy pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, popularnie zwane REO, które prowadził ks. Mirosław Cholewa, obecnie kapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wieloletni ojciec duchowny WSD w Warszawie, aktualnie zaangażowany w duszpasterstwie parafialnym, redaktor naczelny „Pastores”, wraz z grupą animatorów z Kutna i Warszawy.

Po przeżytych rekolekcjach w naszej Odnowie w Duchu Świętym, która wymodliła sobie imię „Serce Jezusa” pozostało około 50 osób. Piszę – około – ponieważ na spotkania modlitewne systematycznie przychodziło 40 – 50 osób, bardzo zaangażowanych, dla których spotkania z żywym Jezusem stały się najważniejszym celem życia. Pozostali bywali sporadycznie, a ponieważ wspólnota była i jest grupą otwartą, dlatego każdy mógł przyjść i modlić się. Powoli stawaliśmy się otwarci na dary i charyzmaty, jakimi Bóg pragnął nas obdarzyć dla budowania Jego Chwały.

Rozpoczęliśmy formację, były grupy dzielenia, został powołany lider i animatorzy, powstały diakonie: modlitwy wstawienniczej, rozeznania słowa, muzyczna, kolportażu miesięcznika „Rozniecanie Ognia” oraz książek, diakonia gospodarcza.

Należy tu nadmienić, że miesięcznik „Rozniecanie Ognia” redagowany był naszej parafii, red. naczelnym była Janina Przygocka, nakład 500 sztuk. Miesięcznik kolportowany był do wspólnot: „Matki Bożej  Fatimskiej” – Płock, „Jezusa Miłosiernego” – Płock, „Serca Jezusowego” – Płock, „Chrystusa Sługi” – Płock, „Betanii” – Rypin, „Effata” –  Maków Mazowiecki, do wspólnoty w Nasielsku oraz wspólnoty we Włocławku, był czytany  w naszej wspólnocie. W styczniu 1994 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Rozniecanie Ognia”, a ponieważ ruch Odnowy w Duchu Świętym zaczął ogarniać niemalże całą diecezję płocką, toteż wkrótce, za przyzwoleniem ówczesnego ks. bp. Zygmunta Kamińskiego, miesięcznik nasz z dniem 1 czerwca 1995 roku stał się Pismem Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Płockiej. Wydawanie „Rozniecania Ognia” zakończyliśmy w listopadzie 1999 roku.

Odnowa stała się nasza pasją, Bożym darem, drogą dojścia do Pana. W pierwsze piątki miesiąca czynnie włączaliśmy się w przeżywanie Eucharystii, w trakcie której, po komunii świętej,  prowadziliśmy  modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, prośby.

Uczestniczyliśmy w Dniach Wspólnoty, czuwaniach na Jasnej Górze, niektórzy w rekolekcjach w Magdalence czy Sikorzu, w okresie wakacyjnym systematycznie sprawowaliśmy posługę modlitewną dla osób niepełnosprawnych, przebywających na wczasorekolekcjach na Drzewcach i w Zieluniu. Organizowaliśmy co roku nowennę do Ducha Świętego i czuwanie w wigilię zesłania Ducha Świętego.

Z biegiem lat, zmieniali się kapłani, którzy zawsze z pokorą służyli wspólnocie, objaśniali Słowo Boże, byli na każdym spotkaniu; Kolejni opiekunowie Odnowy to Ks. Janusz Rumiński, ks. Jarosław Ferenc, ks. Krzysztof Muzal, ks. Sławomir Rosiński, ks. Jarosław Kłosowski, ks. Jarosław Jakubowski, ks. Przemysław Krysztofiak, ks.  Marcin Lewandowski.

11 kwietnia 2012 r. odbyły się REO, które zgromadziły około 70 osób. Wspólnota do  marca 2013 roku. nosiła nazwę „Serce Jezusa”.

Część 2 – historia najnowsza wspólnoty

cdn