Struktury Odnowy


Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK)

Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK)

Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK) nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot.

Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.

W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy takich m.in. jak wydawnictwa i czasopisma. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (obecnie ks. Sławomir Płusa i wiceprzewodniczący Norbert Dawidczyk), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy abp Józef Górzyński.

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. W dniu 15 września 1993 r. został zatwierdzony statut Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).

SKŁAD KRAJOWEGO ZESPOŁU KOORDYNATORÓW

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym – bp Andrzej Przybylski.
Delegat ICCRS dla Europy Wschodniej – Ks. Wojciech Nowacki


RADA  KRAJOWEGO ZESPOŁU KOORDYNATORÓW

Przewodniczący Rady KZK

Ks. Artur Potrapeluk – Ksiądz Artur od lipca 2018 r. jest wikariuszem w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, wyświęcony 1.06.2013r. Jest też koordynatorem duchownym Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, prezesem Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica i dotychczasowym członkiem Krajowego Zespołu Koordynatorów.

Wiceprzewodniczący Rady KZK

Jerzy Malisiewicz  – koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji kieleckiej.

Członek Rady – Prezes Fundacji: ks. Andrzej Drapała

Członek Rady:  Andrzej Głuchowski  wiceprezes Fundacji KZK

Członek Rady: Inga Pozorska z diec. łódzkiej – kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”

Członek Rady: Beata Towarek

Członek Rady: Ks. Marcin Wrzos z diec. warmińskiej- prowadzi Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu    Świętym “Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście

Członek Rady:  Ks. Andrzej Drapała z diec. kieleckiej- Prezes Stowarzyszenia ”Nadzieja Rodzinie”

Członek Rady: Mariusz Mycielski- koordynator diecezji gliwickiej

Honorowy Członek Rady: Ks. Andrzej Grefkowicz


KOORDYNATORZY  DIECEZJI

Białostocka: Ks. Jarosław Ciuchna, Bożena Krzywicka

Bielsko-Żywiecka: Ks. Roman Berke; Jolanta Tymich

Bydgoska: Ks. Dawid Perlik; Tadeusz Sokorski

Częstochowska: Ks. Mihovil Filipowić; Wiesław Jarząbek

Drohiczyńska: Ks. Andrzej Witerski, Jadwiga Porzezińska

Elbląska: Ks. Mariusz Klimkowski; Beata Towarek

Ełcka: Ks. Krzysztof Walendziuk; Danuta Agnieszka Święcka

Gdańska: Ks. Czesław Rajda; Joanna Pietrzak

Gliwicka: Ks. Artur Sepioło; Mariusz Mycielski

Gnieźnieńska: Ks. Marcin Modrzyński; Marlena Białecka

Kaliska: Ks. Andrzej Markowski; Sylwia Szubert

Katowicka: Ks. Tadeusz Skrzypczyk; Dorota Kusa

Kielecka: Ks. Andrzej Drapała; Jerzy Malisiewicz

Koszalińsko-Kołobrzeska: Ks. Bogusław Fortuński; Zoja Meżerycka

Krakowska: Ks. Antoni Bednarz; Artur Krzyżak

Legnicka: Ks. Jarosław Święcicki; Tadeusz Kupczak

Lubelska: Ks. Roman Knyś; Halina Duda

Łomżyńska: Ks. Wojciech Nowacki; Katarzyna Sadowska

Łowicka: Ks. Witold Okrasa; Małgorzata Łapa

Łódzka: Ks. Robert Jaśpiński; Marek Witkowski

Opolska: Ks. Eugeniusz Ploch, Paweł Nawojski

Pelplińska: Ks. Ireneusz Kalf; Agnieszka Chabros

Płocka:Ks. mgr Krzysztof Załęski, Włodzimierz Rycharski

Poznańska: Ks. Adam Sczaniecki

Przemyska: Ks. Marek Wasąg; Piotr Cichy

Radomska: Ks. Sławomir Płusa; Tomasz Wziątek

Rzeszowska: Ks. Mariusz Mik; Elżbieta Tomasik

Sandomierska: Ks. Eugeniusz Nycz; Urszula Wdowiak

Siedlecka: Ks. Sławomir Brodawka, Ewa Gregorczyk

Szczecińsko-Kamieńska: Ks. Henryk Marczak; Agnieszka Szewczyk; Tekla Nowicka

Świdnicka: Ks. Krzysztof Herbut; Piotr Lorek

Tarnowska: Ks. Waldemar Sosnowski; Joanna Stocerz

Toruńska: Ks. Andrzej Kowalski; Regina Dubiel

Warmińska: Ks. Marcin Wrzos; Agnieszka Fligga

Warszawska: Ks. Andrzej Grefkowicz; Barbara Jaworowska

Warszawsko-Praska: Ks. Łukasz Turek; Piotr Stelmach

Włocławska: Ks. Krzysztof Antczak; Kinga Frątczak

Wrocławska: Ks. Wojciech Jaśkiewicz; Maria Borkowska

Zielonogórsko-Gorzowska: Ks. Andrzej Sapieha; Grażyna Sielicka
Komisja Teologiczna KZK: Bp. Józef Górzyński

Diakonia Medialna:

Księgowa Fundacji: Jolanta Ołdakowska

Sekretariat KZK: Joanna Ekstowicz

Młodzi młodym: Artur Skowron
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi: O. Remigiusz Recław SJ

Zeszyty Odnowy: Agnieszka Strzępka

Szum z Nieba: Anna Lasoń – Zygadlewicz

Wyd. Centrum Formacji „Wieczernik”: Zbigniew Lityński