Płock – Chrystus Sługa

Wspólnota „Chrystusa Sługa” przy par. św. Jana Chrzciciela w Płocku. (od 2021 r w jej skład wchodzi wspólnota młodziezowa Ignis) 

Termin spotkań – w każdy czwartek o godzinie 18.45. po Mszy Św. wieczorowej 

Miejsce spotkań – w kościele lub na plebani 

Opiekun wspólnoty – ks. Krzysztof Cymerman 

Lider świecki –  od grudnia 2021 r. Monika Lisicka  

Kontakt do lidera wspólnoty – monikalisicka@op.pl 

Oficjalna strona parafii św. Jana

Z historii wspólnoty: 

W parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku z inicjatywy ks. mgra Lecha Piórkowskiego w 1995 roku zostały odprawione Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Ks. Leszek poprowadził je dla 150 uczestników. Owocem tych rekolekcji, było powstanie grupy modlitewnej przy świętojańskiej parafii. Grupa ta po późniejszym rozeznaniu przyjęła nazwę „Chrystus Sługa”. Opiekunem wspólnoty został ks. Lech Piórkowski, a pierwszym liderem Anna Patora. Przez kolejne 15 lat (do 2012 roku) liderem wspólnoty była Alicja Popek. Kolejnymi duchowymi opiekunami Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Chrystus Sługa” byli: ks. dr Sławomir Zalewski, ks. mgr  Tomasz Wójtowicz, ks. mgr Jarosław Arbat, ks. mgr Stanisław Pietkiewicz, ks. mgr Rafał Gutkowski, ks. mgr Krzysztof Świerczyński i ks. dr Michał Zadworny.

Aktualnie:

Wspólnota liczy 23 osoby, a opiekunem wspólnoty od 24 sierpnia 2016 roku jest ks. dr Paweł Niewinowski. Liderem świeckim wspólnoty jest Elżbieta Morawska.                Spotkania czwartkowe rozpoczynamy o godzinie 18.45. Harmonogram naszych spotkań jest następujący:

  • Pierwszy czwartek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza święta (modlitwa wiernych spontaniczna i przedłużone uwielbienie po Komunii świętej).
  • Drugi czwartek miesiąca – spotkanie modlitewne poprzedzone dzieleniem się Słowem Bożym w małych grupach (cztery grupy liczące od 3 do 6 osób).
  • Trzeci czwartek miesiąca – dłuższa katecheza głoszona przez ks. dr. Pawła Niewinowskiego.
  • Czwarty czwartek miesiąca – spotkanie modlitewnie poprzedzone dzieleniem się Słowem Bożym w małych grupach.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Chrystus Sługa” zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy, do słuchania Słowa Bożego, do adoracji Najświętszego Sakramentu i do uwielbiania naszego Pana Jezusa Chrystusa w modlitwie sercem i śpiewem przy akompaniamencie gitary. Na spotkaniach dzielimy się doświadczeniem wiary i rozeznanym Słowem Bożym. Zgłębiamy naszą wiarę i wrażliwość na spotkanie z żywym Bogiem. Przywołujemy Ducha Świętego. aby modlił się w nas. W postawie pełnego zaufania oddajemy ster naszego życia Jezusowi, jedynemu Zbawcy. W ramionach Miłosiernego Boga czujemy się bezpieczni, a napełnieni Miłością Bożą i Mocą Ducha Świętego odczuwamy większe pragnienie działania z Bogiem i dla Boga. Duch Święty jak przed tysiącami lat uzdatnia nas do służby w Miłości i dla Miłości, do działań na chwałę Bogu, do wielbienia Go Słowem i czynem.

Na każdym ze spotkań słuchamy komentarzy kapłana do fragmentu Słowa Bożego rozeznanego przez lidera grupy i animatorów. Komentarze te wyjaśniają kontekst biblijny oraz dotykają spraw życia duchowego stosowanych w codzienności. Głoszone Słowo Boże zwiększa naszą wrażliwość na działanie Ducha Świętego, otwiera nas na Zbawcę, pomaga w przemianie naszych serc i służbie Panu Bogu i bliźniemu. Umacnia naszą wiarę w Boga w Trójcy Jedynego.

W roku 2017/2018 począwszy od 19. października – katechezy nt. darów Ducha Świętego przygotowane na podstawie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018  w cyklu „Duch, który umacnia miłość”

19 października — Mądrość

16 listopada — Rozum

15 lutego — Rada

15 marca — Męstwo

19 kwietnia — Umiejętność

17 maja — Pobożność

21 czerwca — Bojaźń Boża

Uczestnicy Wspólnoty dbają o ustawiczny rozwój i formowanie wiary, uczestnicząc w rekolekcjach m.in. w Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence oraz organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji płockiej. Kilka razy w roku członkowie Wspólnoty uczestniczą w tzw. agapach – spotykając się na wspólnym poczęstunku, śpiewie i rozmowach w duchu przyjaźni, wzajemnego poznawania się i zacieśniania więzi międzyosobowych.

W parafii św. Jana Chrzciciela Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Chrystus Sługa” włącza się we wspólną modlitwę z wiernymi podczas Nabożeństw Maryjnych: Różańcowych i Majowych. W czasie Paschalnym prowadzimy Drogę Krzyżową i czuwanie przy Grobie Pańskim. W ciągu roku dbamy o oprawę liturgiczną Mszy świętych parafialnych. W małych grupach modlitewnych Wspólnota „Chrystus Sługa” gromadzi się również na wybranych losowo ulicach naszego miasta, aby w postawie pokornego uwielbienia i otwartości na działanie Ducha Świętego wypraszać potrzebne łaski dla mieszkańców naszego miasta. Wspólnota posługuje również modlitwą wstawienniczą.

 Wspólnota „Chrystus Sługa” co roku bierze udział w następujących wydarzeniach:

  1. Diecezjalne wydarzenia wspólnot Odnowy w Duchu Świętym:

XXIII Diecezjalny Dzień Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym  odbył się 23 kwietnia 2016 r. w Płońsku pod hasłem „U źródła”. W kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia zgromadzili się członkowie grup charyzmatycznych z całej diecezji płockiej pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery. Podczas spotkania nawiązywano do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, zwłaszcza w głoszonych przed Mszą św. katechezach (ks. Rafał Winnicki, ks. Rafał Pabich). Mszy świętej w intencji ruchu charyzmatycznego przewodniczył biskup Piotr Libera. Podkreślił on, byśmy zgodnie z obranym hasłem „U źródła”, trwali w jednym Duchu i w wyznawaniu jednej wiary, bo przecież łączy nas wszystkich jeden Chrystus Pan, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Podczas Eucharystii członkowie Odnowy w Duchu Świętym odnowili przyrzeczenia chrzcielne, stąd na ich ubraniach pojawiły się wycięte serca z imieniem i dokładną datą chrztu każdej z osób.

  1. Wydarzenia ogólnopolskie:

Co roku, w trzecią sobotę maja uczestniczymy w  pięknym  wydarzeniu  w Częstochowie, jakim jest Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Wraz ze wszystkimi charyzmatycznymi grupami z całej Polski trwamy na modlitwie i dzielimy się świadectwem wiary. W tym roku spotkanie odbędzie się 20 maja. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego czuwania w duchu wiary u stóp Jasnogórskiej Maryi. Fotorelacje z roku 2016: https://www.youtube.com/watch?v=KEKipLSP2F4

Wspólnota „Chrystus Sługa” bierze udział w różnych formacyjnych rekolekcjach: „Uzdrowienie wspomnień”, „Akceptacja siebie”, „Uzdrowienie wewnętrzne”, REO, Rekolekcje o Rozeznawaniu, dla Animatorów i inne – najczęściej w Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym w „Wieczerniku” w Magdalence.

  1. Inne wydarzenia diecezjalne i parafialne:

W tym roku dość licznie jako Wspólnota uczestniczyliśmy w rekolekcjach diecezjalnych prowadzonych przez o. dr. Jose Maniparambil – autora m.in. książki :”Cztery strumienie miłości”. Od 24 września 2016 roku uczestniczymy w Szkole Biblijnej – cyklu całorocznej formacji biblijnej w każdą czwartą sobotę miesiąca w Płońsku.

W kościele świętojańskim w Płocku Wspólnota gromadzi się także w każdą 3 sobotę miesiąca, aby uczestniczyć we Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie.  Do uczestnictwa w tej Mszy świętej zapraszamy wszystkie chętne osoby.

Na wspólne wielbienie Boga w Trójcy Jedynego śpiewem i modlitwą zapraszają do świętojańskiego kościoła w Płocku cała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Chrystus Sługa”. Oprócz tego,  wszystkie osoby pragnące posługiwać talentami muzycznymi – grą na instrumentach oraz śpiewem – zapraszamy do naszej diakonii muzycznej.