Szkoła Biblijna

II Edycja Szkoły Biblijnej 2017/18.

Tegorocznym wykładowcą II edycji Szkoły Biblijnej jest ks. dr. Jarosław Kwiatkowski – profesor naszego WSD oraz pracownik wydziału katechetycznego.

Terminarz szkoły biblijnej 2017/18
28.10 – 1 spotkanie
25.11 – 2 spotkanie
02.12 – 3 spotkanie – odwołane 
27.01 – 4 spotkanie (chyba podwójne )
24.02 – 5 spotkanie
24.03 – 6 spotkanie – odwołane
28.04 – 7 spotkanie
26.05 – 8 spotkanie
16.06 – 9 spotkanie i zakończenie

 

Szkoła Biblijna 2016/17.

Szkoła Biblijna odbywa się w ramach formacji dla liderów w par. św. Maksymiliana w Płońsku. Spotkania są otwarte także dla wszystkich chętnych z Odnowy. Szkoła odbywa się raz w miesiącu, zasadniczo w 4 sobotę miesiąca. Zaczynamy modlitwą o godz. 9.30. Czas wykładu 1,5 h, przerwa, kolejne 1,5 h wykładu. Na koniec Msza św. z kazaniem tematycznym. Spotkania biblijne prowadzi nasz diecezjalny biblista ks. dr Tomasz Lewicki. Tematyka związana z Nowym Testamentem – egzegeza czterech Ewangelii, omówienie Dziejów Apostolskich oraz Listów św. Pawła.


Terminy spotkań w roku 2016/17 :
1 – 24.09 (pierwsze spotkanie nad Ewangelią wg św. Marka zgromadziło 168 osób)
2 – 22.10
3 – 26.11
4 – 10.12
5. – 28.01
6. – 25.02
7 – 25.03
8 – 22.04
9 – 27.05
10 – 17.06

W sobotę 17.06.2017 r. w par. św. Maksymiliana zakończył się pierwszy rok działalności Szkoły Biblijnej.  Dyplom ukończenia Szkoły wręczono 116 osobom z całej diecezji. Dziękujemy ks. Dziekanowi Z. Sajewskiemu oraz wspólnocie Miłosierdzie z Płońska na czele z ks. W Dziewulskim za pomoc w organizacji rocznej Szkoły Biblijnej.